Program imprezy!

Posted on

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2017 Zbereże (PL) – Adamczuki (UA) 11-15 sierpnia 2017 r. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja współpracy transgranicznej samorządów i mieszkańców terenów przygranicznych w budowaniu wzajemnego zaufania, promocja walorów przyrodniczo-turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku oraz propagowanie miejscowości Zbereże i Adamczuki jako lokalizacji stałego drogowego przejścia granicznego. 11 sierpnia 2017 r. (piątek) Zbereże […]